ข่าว : สปส.ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้างที่ได้รับสิทธิเยียวยา รอตรวจสอบข้อมูลกับประกันสังคมเท่านั้น

16 กรกฏาคม 2564